V&O
V&O al 25 jaar vaste waarde in Vaalser politiek

Het is 25 jaar geleden dat Vaalsenaar Paul Scheffers de politieke partij Fractie Scheffers-Vrij & Onafhankelijk (V&O) heeft opgericht. Ook toen was de lijst net zoals nu samengesteld uit mensen van Vaals en Vijlen.
In het huis van de familie Vroemen in Rott zijn aan de vergadertafel Jo Olivier en Carl Caubo samengekomen, mensen van het eerste uur verenigd. Enthousiast worden de meegebrachte knipselmappen doorgenomen, op zoek naar het verleden van V&O. Jo Olivier is nog altijd vol van de oprichter van V&O, Paul Scheffers. “Hij is helaas inmiddels overleden, maar hij gaf de partij vanaf het begin een sociaal gezicht. Hij deed voor iedereen wat extra´s. Zo hielp hij mensen veelvuldig bij het invullen van lastige gemeentelijke formulieren of belastingpapieren. Hij stelde de mens centraal en dat is altijd zo gebleven in de partij”.
Carl Caubo, inmiddels in de tachtig is nog steeds vol energie en daadkracht “Wat gaan we vanmiddag doen en wat kan ik bijdragen”.
Het is fijn te weten, dat medeoprichter en lid van het eerste uur Jo Olivier nog steeds actief deel uitmaakt van V&O en zeer actief is in de Vaalser samenleving.

25 Jaar bestaan is een hele prestatie voor een lokale partij. De langst bestaande lokale partij binnen de gemeente Vaals - wellicht een van de langst bestaande in Limburg?- en al die jaren een constante factor binnen de Vaalser politiek. We hopen dit nog vele jaren te mogen voortzetten en het liefst binnen een coalitie, omdat je dan het meest invloed kunt hebben.
De huidige partij"Fractie Scheffers - Vrij en Onafhankelijk" (V&O) uit Vaals bestaat uit een twintigtal vrijwilligers die verschillende achtergronden en deskundigheden hebben. De leden van V&O zijn sterk verankerd in de gemeenschap van Vaals en hebben zitting in diverse platforms, stichtingen en verenigingen. V&O heeft met 18 kandidaten een lijst, die evenwichtig is opgebouwd met vrouwelijke en mannelijke kandidaten uit Vaals en Vijlen.Ook hebben 4 jongeren ( - 25 jaar) zich kunnen vinden in de V&O standpunten en nemen een plaats in op de verkiezingslijst.

V&O heeft in de periode 2002-2006 deel uitgemaakt van de coalitie, doch heeft in de bestuurlijk turbulente periode 2006-2010 oppositie moeten voeren. In 2010 heeft V&O een eclatante verkiezingswinst geboekt wat heeft geleid tot hernieuwde deelname aan de coalitie met de PvdA en Betaalbaar & Duurzaam Vaals. Een periode waarin veel belangrijke besluiten zijn genomen. Ondanks onderlinge meningsverschillen heeft de coalitie door volwassen gedrag standgehouden. Ook de verhouding met de "oppositie" is goed te noemen geweest. Dit is in het verleden wel eens anders geweest en dit heeft geleid tot een beter imago voor de Vaalser politiek. Zowel binnen als buiten de gemeentegrenzen.
Er zijn veel taken die op onze gemeenschap afkomen. M.n. in het voor ons allen belangrijke sociale domein
( o.a. Jeugdzorg, Participatiewet). De voorbereidingen op deze ontwikkelingen bevinden zich in een ver ontwikkeld stadium. Vaals heeft hiervoor op landelijk niveau waardering voor mogen ondervinden en complimenten ontvangen.
Graag worden we in de gelegenheid gesteld deze taken verder af te werken. Zodat continuïteit van het gevoerde beleid gewaarborgd zal zijn.

V&O heeft oog en oor voor mensen in de samenleving en heeft haar programma dan ook in interactie met inwoners opgesteld. De speerpunten van V&O: echte betrokkenheid van inwoners, sociale zorg, jeugd en jongeren, verkeersveiligheid, milieu en duurzaamheid en bescherming van het buitengebied met elkaar besproken.

Het programma van V&O heet “Kijk, Koers,Speerpunten V&O 2014” en bevat de inbreng van V&O voor coalitiebesprekingen met andere partijen. U kunt dit lezen op onze site onder "Programma".


Onze leden Carl Caubo en Jo Olivier