Hartelijk welkom op de website van V&O! U vindt hier o.a. ons verkiezingsprogramma 2018 en meer informatie over onze kandidaten voor de verkiezingen van 2018.

Hebt u opmerkingen of vragen, dan kunt U ons dit via "Contact" laten weten.
...................................................................................................................

Grandioos resultaat.

Na de verkiezingswinst die V&O geboekt heeft in 2010 was het afwachten hoe de kiezer nu- in 2014 - zijn stem zou uitbrengen en of V&O weer met drie zetels in de gemeenteraad zou mogen plaatsnemen. De verkiezingsuitslag was nog verrassender en gaf een resultaat waar we niet van hebben durven dromen.
Bijna een derde van de Vaalsenaren die gestemd hebben kleurden het bolletje voor een V&O-kandidaat rood in.
Maar liefst 1231 stemmers deden dat.
In totaal zijn er 3759 Vaalsenaren geweest die de moeite hebben genomen om te gaan stemmen.

We beseffen, dat deze uitslag en geschonken vertrouwen voor V&O een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. We gaan er wederom hard aan werken om dit niet te beschamen.
De gesprekken om tot een coalitie te vormen zijn op de achtergrond al gaande. Zodra daar meer over te vertellen valt zult u dat ook hier kunnen lezen.

Wilt u graag een overzicht van de volledige verkiezingsuitslag klik op deze link:

Verkiezingsuitslag gemeente Vaals 2014.

Graag willen wij de mensen die hun stem aan V&O hebben gegeven hartelijk danken voor het in ons gestelde vertrouwen.
Heeft u vragen of opmerkingen,suggesties, laat u dit ons dan weten.
U kunt dat doen door te reageren via de website of direct bij een van de leden. Langs welke weg dan ook.