Persbericht d.d. 07-05-2014

P E R S B E R I C H T
V&O: Paul de Graauw beoogd wethouder gemeente Vaals

De gemeenteraadsfractie van V&O beveelt Paul de Graauw aan als wethouder in het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Vaals.
Paul de Graauw (60 jaar) was van 2010 – 2014 raadslid voor V&O in Vaals, waarvan de laatste 3,5 jaar als fractievoorzitter. Ook voor dit raadslidmaatschap is Paul de Graauw altijd zeer betrokken geweest bij de Vaalse samenleving. Zo was hij tussen 2002 en 2010 reeds lid van diverse raadscommissies.
Peter Sparla, bestuurslid en woordvoerder namens V&O is erg tevreden over de gekozen kandidaat. “Paul de Graauw heeft een grote maatschappelijke betrokkenheid bij Vaals en veel ervaring in de lokale politiek. De portefeuille van Mens & Voorzieningen die hij gaat bemannen sluit daar goed op aan. V&O ziet in Paul de Graauw dan ook een uitermate geschikte opvolger voor Jean Vroemen, die vanuit een dualistisch perspectief volgens V&O minder benoembaar was als wethouder. Nicole Quaedackers, Jean Vroemen’s partner, zou immers in het geval dat Jean Vroemen tot wethouder zou worden benoemd in de raad komen en V&O hecht sterk aan een duaal stelsel met een strikte scheiding tussen uitvoerende (college) en controlerende (gemeenteraad) macht."
Paul de Graauw zelf is zeer vereerd met de voordracht. “Ik wil me vanuit V&O inzetten voor Vaals. Ik hecht sterk aan het lokale. We zien in de samenleving een ontwikkeling waarin burgers steeds vaker samenredzaam zijn. Die maatschappelijke energie wil ik als wethouder ondersteunen en benutten.”
Als de gemeenteraad in de raadsvergadering van 12 mei akkoord gaat dan zal Paul de Graauw worden benoemd als wethouder.

Hartelijk welkom op de website van V&O! U vindt hier o.a. ons verkiezingsprogramma 2014 en meer informatie over onze kandidaten voor de verkiezingen van 2014.

Hebt u opmerkingen of vragen, dan kunt U ons dit via "Contact" laten weten.
...................................................................................................................

Grandioos resultaat.

Na de verkiezingswinst die V&O geboekt heeft in 2010 was het afwachten hoe de kiezer nu- in 2014 - zijn stem zou uitbrengen en of V&O weer met drie zetels in de gemeenteraad zou mogen plaatsnemen. De verkiezingsuitslag was nog verrassender en gaf een resultaat waar we niet van hebben durven dromen.
Bijna een derde van de Vaalsenaren die gestemd hebben kleurden het bolletje voor een V&O-kandidaat rood in.
Maar liefst 1231 stemmers deden dat.
In totaal zijn er 3759 Vaalsenaren geweest die de moeite hebben genomen om te gaan stemmen.

We beseffen, dat deze uitslag en geschonken vertrouwen voor V&O een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. We gaan er wederom hard aan werken om dit niet te beschamen.
De gesprekken om tot een coalitie te vormen zijn op de achtergrond al gaande. Zodra daar meer over te vertellen valt zult u dat ook hier kunnen lezen.

Wilt u graag een overzicht van de volledige verkiezingsuitslag klik op deze link:

Verkiezingsuitslag gemeente Vaals 2014.

Graag willen wij de mensen die hun stem aan V&O hebben gegeven hartelijk danken voor het in ons gestelde vertrouwen.
Heeft u vragen of opmerkingen,suggesties, laat u dit ons dan weten.
U kunt dat doen door te reageren via de website of direct bij een van de leden. Langs welke weg dan ook.

Wethouder Jean Vroemen voert bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, de lijst van de fractie Scheffers – Vrij en Onafhankelijk (V&O) aan. Voor Jean Vroemen is dit de tweede keer als lijsttrekker. Fractievoorzitter Paul de Graauw neemt plaats 2 van de lijst in. De komende periode wordt gewerkt aan het verder samen stellen van de lijst van V&O